Overnatting i Muncie

Ved påmeldingen til VM vi bestemte oss selvfølgelig for overnattingen som ble ordnet av organisatoren. Vi vil jo bo der hvor også andre piloter er – ikke minst vår egen Norwegian team.

Og imidlertid vet vi også hvor vi skal bo: på Signature Inn.

Den er nok på andre siden av byen – men virker koselig og greit. Vi håper at den også er det – for vi skal jo være der i 3 uker.

This entry was posted in norsk and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s